Saltar al contenido

Ficha del libro

portada del libro

COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


Des de Gavadà, gent que estima la seva terra, els seus orígens,
la seva identitat i el seu país, ha pres la iniciativa d'escriure la
veritat, de reprendre el fil de la nostra història per projectar-nos
vers el futur. Es un acte d'agraïment cap a aquelles persones
que van lluitar per sobreviure i per deixar-nos un món millor.