Saltar al contenido

Ficha del libro

portada del libro
 • DIBUJO ARTES PLASTICAS Y VISUALES COMPLEMENTOS DE FORMACION
  DISCIPLINAR 3 VOL. I

 • ESQUINAS ROMERA, FRANCISCO
 • GRAO
 • 2011
 • Colección: FORMACION DEL PROFESORADO.EDUCACION SECU

 • ISBN: 978-84-9980-051-6
 • EAN: 9788499800516

 • 152 páginas
 • RUSTICA

 • TEMA: PEDAGOGIA


 • No disponible.
  Consultar disponibilidad

COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


Aquest llibre se centra en diversos complements disciplinaris, com són
el coneixement de la normativa i l'organització institucional,
l'anàlisi de les característiques històriques dels ensenyaments
artístics en el passat, en el present i en la seva perspectiva de
futur, el disseny d'un model de programació didàctica amb recursos
metodològics i estratègies d'ensenyament-aprenentatge. S'incorpora
també l'anàlisi i la concreció del currículum de les matèries
d'Educació plàstica i visual a la secundària i de Dibuix tècnic al
batxillerat, així com l'anàlisi i el desenvolupament de les noves
aportacions educatives, les quals faciliten l'adquisició de les
competències bàsiques, pròpies dels ensenyaments artístics. Otil tant
per al professorat en formació inicial com per als docents en exercici
que vulguin potenciar el seu desenvolupament professional.

Revisión histórica de las enseñanzas artísticas en España. Eugenio
Bargueño Gómez y Silvia Nuere Menéndez Pidal ò Historia y desarrollo
de las enseñanzas artísticas en educación secundaria y bachillerato
(artes). Eugenio Bargueño Gómez y Silvia Nuere Menéndez Pidal ò El
valor formativo de las enseñanzas artísticas y su perspectiva de
futuro. Francisco Esquinas Romera ò Diseño y elementos básicos del
currículo de Educación plástica y visual. Silvia Nuere Menéndez Pidal
ò Diseño y elementos básicos del currículo de Dibujo técnico. Elia M.
Añón Blasco ò La programación didáctica en las enseñanzas de las artes
plásticas y visuales. Mercedes Sánchez Zarco ò Las competencias
básicas y la educación artística plástica y visual. Fernando Barredo
de Valenzuela.