Saltar al contenido

Ficha del libro

portada del libro

COMENTARIO BIBLIOGRÁFICO


El desenvolupament cultural comunitari és una metodologia que se
serveix de la cultura per fer possible que les persones, els grups i
les comunitats actuïn sobre ells mateixos amb la finalitat de millorar
el seu estar en el món i, en general, la seva qualitat de vida. La
seva riquesa rau en el fet que planteja una perspectiva multi i
interprofessional, que busca generar sinèrgies, que persegueix la
transformació social a través de l'art i la creativitat. En aquest
llibre trobarem la teoria i l'experiència pràctica, partint d'una
panoràmica nacional i internacional que mostra que l'art i la
creativitat no només són privilegis dels artistes sinó que poden
esdevenir el motor que generi el canvi i la transformació social.

Aproximación histórica u conceptual al desarrollo cultural comunitario
ò Comunidad y territorio. ¿Dos enfoques diferentes? ò El «homo
psicologicus» en la gestión de proyectos Internacionales ò Análisis de
casos. 1. Arte callejero grupal en la ciudad de Buenos Aires: acción
política directa y conversación visual ò Análisis de casos 2.
Acercamientos colectivos al aprendizaje musical y al desarrollo social
ò Análisis de casos 3. Desarrollo cultural comunitario y TIC ò Las
instituciones culturales y la creación comunitaria ò El arte
comunitario y la realidad artística.

Otros libros del autor